Holdingul de publicitate și comunicații. Planificarea şi implementarea campaniilor de publicitate, elaborarea strategiilor de promovare, plasarea în mass-media.

Contacte:
MD-2009, Chişinău, str. А. Mateevici, 27 
Tel: +373 22 92 83 53 
e-mail: starush@scg.md

Conducător:
Director Serghei Staruş