Agenţie de publicitate. Plasarea publicității la radio și producerea spoturilor audio. Plasarea publicităţii exterioare.

Contacte:
MD-2028, Chișinău str. Gh.Tudor 2-B
Tel: +373 22 54 44 33
office@trendseter.md, www.trendseter.md

Conducător:

Director Andrei Jicol